Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Hrubieszowie

 

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK nr 6

tel/fax 84 696 50 10 lub 84 696 41 51

e-mail: psse.hrubieszow@pis.gov.pl

 

509-671-579

 do kontaktu dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w sytuacjach alarmowych (czynny całą dobę) .

 

PSSE w Hrubieszowie

 


 

         Misją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, wykonującej zadania statutowe w zakresie zdrowia publicznego, jest ochrona zdrowia i życia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

Zadania te realizujemy poprzez:

·    sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, procesów nauczania i wychowania, zdrowotnymi żywności, żywienia  i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,

·    działania związane z promocją i ochroną zdrowia,

·    wykonywanie badań laboratoryjnych.

           Mając świadomość rangi pełnionych zadań i chcąc wykonywać je w sposób kompetentny Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrubieszowie wdrożyła System Zarządzania w działalności kontrolnej i laboratoryjnej w oparciu o normy:

 - PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”,

 - PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Wprowadzony i doskonalony system zarządzania przyczynia się do:

-        wzrostu zaufania klientów do świadczonych usług,

-        podnoszenia kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,

-        usprawnienia procesów komunikacji wewnątrz Stacji,

-        poprawy organizacji pracy.

 

W strukturze organizacyjnej PSSE w Hrubieszowie funkcjonuje Oddział Nadzoru Sanitarnego i Oddział Laboratoryjny.

Oddział Laboratoryjny PSSE w Hrubieszowie:

  - posiada wieloletnie doświadczenie i wysoce wykwalifikowaną kadrę, która ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach 

  - dysponuje specjalistyczną i nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą

  - uczestniczy uzyskując bardzo dobre wyniki w badaniach biegłości/ porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki krajowe i zagraniczne

  -  gwarantuje wysoką jakość i rzetelność wykonywanych badań

 

W celu jak najlepszej realizacji zadań Laboratorium sprecyzowało politykę jakości, którą jest stałe doskonalenie i utrzymywanie na wysokim poziomie wykonywanych badań.


 

 

Laboratorium PSSE w Hrubieszowie jako jedyne rodzime laboratorium w powiecie hrubieszowskim uzyskało dnia 5.02.2010 r. Certyfikat Akredytacji Nr AB 1148 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, co potwierdza nasze kompetencje do wykonywania badań określonych w zakresie akredytacji oraz spełnienie standardów europejskich wynikających z wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 


Oddział Laboratoryjny PSSE w Hrubieszowie wykonuje badania mikrobiologiczne w zakresie:

    -       diagnostyka zakażeń jelitowych:

  • pałeczki rodzaju Salmonella

  • pałeczki rodzaju Shigella

  • pałeczki enteropatogenne Escherichia coli

  • wirusy rota i adeno

-       biologiczna ocena skuteczności procesu sterylizacji:

  • parą wodną w nadciśnieniu

  • suchym gorącym powietrzem

badania wykonywane są w ramach działalności statutowej oraz na zlecenie klienta indywidualnego.


 

Sz.  Kliencie,

u nas wykonasz badania laboratoryjne:

-    do celów sanitarno-epidemiologicznych / do orzeczeń o stanie zdrowia w kierunku zakażeń  pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C  i innymi  pałeczkami z rodzaju     Salmonella, Shigella.

-   diagnostyczne zakażeń jelitowych; pamiętajmy, że zdiagnozowany czynnik etiologiczny  skutkować będzie właściwym leczeniem i szybkim powrotem do zdrowia

-   sprawdzisz biologiczną skuteczność sterylizatora ( autoklawu/ sterylizatora na suche gorące powietrze)

 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej  w Hrubieszowie

                                          www.pssehrubieszow.nbip.pl

 


 

 

 

 

 

Punkt obsługi klienta Oddziału Laboratoryjnego w PSSE w Hrubieszowie